تبلیغات
**********جغددانا*********** - جاده ی بی پایان

**********جغددانا***********

مشکلات اگرچه مشکل به نظر میرسن ولی اگه "م" انهارا برداری میشن...؟؟!!!

جاده ی بی پایان

صدایم را میشنوی؟؟؟

من در انتهای این راه بی پایانم...

من در این تاریکیها تورا میبینم!!!

من در این سکوت صدا میشنوم

من در این راه بی پایان افقی نیبینم

حضور چه کسی احساس میشود که به تو امید میدهد؟؟؟

نکاهش را حس میکنم

وجودش گرمی بخش قلب سردو یخ زده ی ادمهاست

اوبرایم واژه ی عشق را معنا میکند

اودستم را میگیرد تا در تنهایی هایماحساس ترس نکنم!

او به من لبخند میزندتا بفهمم کسی هست که دوستم دارد!

تو او را نمیبینی؟؟!! کاش من هم به جای تماشای جاده های دور به جای تماشای قلبهای یخی به جای تماشای دو رنگی اورا بیشتر میدیدم...

 

                            (ساراجونم)[ یکشنبه 8 مرداد 1391 ] [ 07:12 ب.ظ ] [ mi na ] [ دیدگاه شما() ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::