تبلیغات
**********جغددانا*********** - نصیحت مولانا!!!!!

**********جغددانا***********

مشکلات اگرچه مشکل به نظر میرسن ولی اگه "م" انهارا برداری میشن...؟؟!!!

نصیحت مولانا!!!!!

گشاده باش ;جاری باش ;کمک کن مثل رود...

مهربان باش مثل خورشید ...

اگر کسی اشتباه کرد انرا بپوشان مثل شب...

وقتی عصبانی شدی خاموش باش مثل مرگ...

متواضع باش و کبر نداشته باش مثل خاک...

بخشش و عفو داشته باش مثل دریا...

اگر میخواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش مثل ایینه...!!!!![ جمعه 13 مرداد 1391 ] [ 05:47 ب.ظ ] [ mi na ] [ دیدگاه شما() ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::